Prezes zarządu/Założycielka/Dyrektor pedagogiczny

Dyrektor finansowy

Zespół wysoce wykwalifikowanej kadry w przedszkolu składa się z nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele są zaangażowani, cierpliwi, kreatywni i posiadają umiejętność dostosowywania zajęć do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Ich głównym celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zabawę, naukę oraz rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Koordynator Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

Terapeuta Specjalny oraz Psycholog

Logopeda

Grupa Zielona - 5 latki

Grupa Fioletowa - 3 latki

Grupa Czerwona - 4 latki

Grupa Niebieska - 5 latki

Grupa Żółta - 4 latki

Grupa Granatowa - 6 latki

Pracownik administracyjny

Intendent