Prezes zarządu/Założycielka/Dyrektor pedagogiczny

Dyrektor finansowy

Koordynator Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

Logopeda

Grupa Zielona

Grupa Fioletowa

Grupa Czerwona

Grupa Niebieska

Grupa Żółta

Grupa Granatowa

Pracownik administracyjny

Intendent