Prowadzący: Wojciech Grzybek

Absolwent wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi.
Muzykoterapeuta, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów.

Muzykoterapia

Od najdawniejszych czasów korzystamy z dobroczynnego wpływu muzyki na organizm człowieka. Śpiew, gra na instrumentach czy taniec towarzyszył w Starożytności w codziennym funkcjonowaniu, obrzędach religijnych i wyprawach wojennych. Dziś muzykoterapia to oparta na podstawach naukowych dziedzina medycyny łącząca wiele dyscyplin (m.in. psychologię, pedagogikę, psychoterapię etc.). Leczenie muzyką znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie cierpi nasz umysł. Udokumentowano przeprowadzone z pozytywnym skutkiem terapie tak poważnych schorzeń jak: schizofrenia paranoidalna, nerwice, czy autyzm, gdzie muzykoterapia była głównym, lub wspomagającym środkiem leczniczym.

Stosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi jest wysoce efektywnym środkiem leczniczym. Dzięki wrodzonej wrażliwości na dźwięki, dzieci chętnie uczestniczą w słuchaniu muzyki, grają na instrumentach, czy tańczą. Wspólny ruch, śpiew i zabawa to jeden z najlepszych medykamentów.Muzykoterapia obejmuje dwie grupy oddziaływań: muzykoterapię receptywną - polegającą na wykorzystywaniu wpływu muzyki na psychiczny rozwój człowieka oraz muzykoterapię aktywną - łączącą dobierane bodźce dźwiękowe z aktywnością ruchową. Muzyka stwarza możliwości oddziaływania nie tylko na wybrane sfery funkcjonowania, ale i na człowieka jako na jedność ciała, umysłu i ducha, gdyż łączy oddziaływania na:

sferę ruchową

procesy poznawcze

procesy emocjonalne

sferę społeczną


W trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżycia i doświadczenia czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych:

odreagowania

rytmizacji

relaksacji

aktywizacji


Jest to, więc kolejna metoda, przy pomocy, której można tworzyć sytuacje dostarczające sposobności do zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci niepełnosprawnych.