Plan dnia


1. Powitanie dzieci i ich rodziców/opiekunów przy drzwiach przedszkola.
2. Przywitanie dzieci przez nauczycieli i pracowników przedszkola, zapewnienie ciepłej i przyjaznej atmosfery.
3. Organizacja porannej zabawy integracyjnej, np. krąg powitalny, podczas którego dzieci będą miały możliwość przedstawienia się nawzajem i podzielenia się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi dnia.
4. Poranna gimnastyka, która pomoże dzieciom rozruszać się i przygotować się do dalszych aktywności.
5. Przez cały dzień zapewnienie różnorodnych zajęć edukacyjnych, artystycznych i ruchowych zgodnych z programem nauczania przedszkola.
6. Zdrowa i wyważona przerwa obiadowa z uwzględnieniem dietetycznych preferencji i alergii dzieci, dbając o bezpieczeństwo i higienę podczas spożywania posiłków. Nauczanie dzieci zasad zdrowego odżywiania poprzez rozmowy i przykłady w trakcie posiłków.
7. Zapewnienie czasu na swobodną zabawę, podczas której dzieci będą miały możliwość samodzielnego eksplorowania i odkrywania różnych materiałów i gier oraz interakcji z innymi dziećmi.
8. Zorganizowanie zajęć z języka angielskiego, matematyki, nauk przyrodniczych i muzyki - dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci.
9. Regularne przerwy na picie wody i przekąski, aby zapewnić dzieciom odpowiednie nawodnienie i energię.
10. Zakończenie dnia przygotowaniem dzieci do powrotu do domu, przekazanie informacji o tym, co działo się w przedszkolu w ciągu dnia, informacje o ewentualnych potrzebach lub uwagach dotyczących poszczególnych dzieci.
11. Pożegnanie dzieci i ich rodziców/opiekunów.
12. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, zabawek i sprzętu używanego przez dzieci w celu zapewnienia czystości i bezpieczeństwa.
13. Codzienne spotkanie z personelem przedszkola, aby omówić przebieg dnia, wymienić uwagi i zaplanować kolejne dni.
14. Dokumentacja i przechowywanie informacji związanych z działalnością przedszkola, takich jak obecności dzieci, postępy w nauce, uwagi dotyczące zachowania i innych ważnych informacji.
15. Stały kontakt z rodzicami/opiekunami, włączając ich w proces edukacyjny i informując o wszelkich zmianach czy wydarzeniach w przedszkolu.