Logopeda

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci. Podczas zajęć logopeda prowadzi różnorodne gry i ćwiczenia, które pomagają w poprawnym wymawianiu głosek, doskonaleniu słownictwa oraz rozwijaniu umiejętności czytania i pisania. Zajęcia logopedyczne są dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci, a ich celem jest wspieranie mowy i rozwoju językowego w przyjemny i atrakcyjny sposób.