Prowadząca: Emilia Korkuć

Nazywam się Emilia Korkuć jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, kierunku fizjoterapia. Przez 13 lat pracowałam w jednym z największych gabinetów rehabilitacyjnych dla dzieci specjalizującego się w diagnostyce i leczeniu wad postawy. Od 2009 roku pracuję w Warszawskich przedszkolach jako instruktor gimnastyki korekcyjnej. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam wciąż na różnych kursach i szkoleniach( ostatnio w 2018 r : kurs SI i Ruch dla uczenia się (MOVE TO LEARN) na APS. Nawet najmniejsze postępy u moich pacjentów dają mi wiele satysfakcji i utwierdzają mnie, że moja praca ma sens.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia "WYGINAM SMIAŁO CIAŁO" to program ćwiczeń niwelujących wady postawy i przeciwdziałający ich powstawaniu, skierowany głównie do dzieci od 3 roku życia.

Ćwiczenia korekcyjne dla najmłodszych mają formę zabawy,opowieści ruchowej lub naśladownictwa, bowiem to właśnie w ten sposób, dzieci uczą się najchętniej i najszybciej. Natomiast u starszych przedszkolaków idealnie sprawdzają się ćwiczenia w formie torów przeszkód i treningów stacyjnych. Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości wszystkich dzieci. Poprzez zajęcia korekcyjne oddziałujemy nie tylko na motorykę przedszkolaków, poprawianie zdolność zapamiętywania, koncentracji uwagi i spostrzegawczości ale rozbudzamy w nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności,co przyczynia się później do lepszego startu w szkole.

Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć są:

wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy

wzmacnianie mięśni posturalnych

profilaktyka występowania wad postawy( głównie kończyn dolnych)


Rehabilitacja ruchowa / Fizjoterapia

Ćwiczenia kompleksowo dobierane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Rozpoczynają się wnikliwą diagnostyką. Indywidualne podejście do dziecka pozwala fizjoterapeucie na zastosowanie różnorodnych terapeutycznych metod specjalnych, charakteryzujących się wysoką skutecznością w usprawnianiu. Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii.

Zajęcia mogą dotyczyć zarówno profilaktyki wad postawy, korekcji wad postawy, zaburzeń napięcia mięśniowego, zaburzeń neurologicznych, problemem asymetrii ułożeniowej oraz zaburzeń rozwojowych.