Program 2020/2021

W Roku Przedszkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole będzie pracować zgodnie z Programem „Witamy w świecie wartości- Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP. Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie.

Planeta dzieci to zrównoważony rozwój dziecka i realizacja podstawy programowej:

wychowanie w duchu wartości,

nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,

atrakcyjne zabawy z kodowaniem,

przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.


Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości. Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.