Prowadząca: Małgorzata Dębińska-Kapsiak

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (dawniej Akademii Muzycznej) specjalizacja - Wychowanie Muzyczne a następnie studium wychowania muzycznego Carla Orffa, Magisterskich Studiów Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie i marketing, instruktorka tańca ludowego Narodowego Centrum Kultury działającym przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (ukończyła dwuletni kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego), nauczyciel dyplomowany. Swoje kwalifikacje zawodowe rozwija uczestnicząc w wielu warsztatach samorozwojowych. Prowadzi zajęcia muzyczne w szkole i w warszawskich przedszkolach. Jest instruktorem chóralnym w jednej z warszawskich szkół, prowadzi również dziecięce zespoły: instrumentalne i taneczne. Tworzy oprawy muzyczne to szkolnych i przedszkolnych przedstawień artystycznych. Przeprowadza zajęcia w duchu Orff Schulwerk pracując w różnych obszarach edukacyjnych (śpiew, taniec, pantomima muzyczna, gra na instrumentach).

Rytmika

Metoda umuzykalniania dzieci według teorii profesora Gordona udowadnia, że dzieci mają wrodzone zdolności muzyczne. Częsty kontakt z nieregularnymi rytmami, różnymi tonalnościami niezwykle rozbudza muzykalność. Nauka muzyki jest procesem ciągłym i podobnym w przebiegu do nauki mowy. Stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka odbywa się głównie za pomocą śpiewu. Głos, jako pierwszy instrument człowieka, odgrywa tu pierwszoplanowa rolę.

Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek, dzięki którym dzieci poznają melodie w różnych skalach modalnych czy proste i skomplikowane rytmy. Poprzez swobodny, prosty ruch dzieci wyczuwają puls, niezbędny w procesie rozwoju rytmu.

Zajęcia wpływają na ogólny rozwój maluchów, stymulują zdolności komunikacyjne, zwiększoną płynność mowy i poprawiają dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na rozwój intelektualny. Jednak muzyka przede wszystkim, ze względu na jej rozumienie, staje się dla dzieci czystą przyjemnością.