Terapię prowadzą: Pedagodzy - wychowawcy grup integracyjnych

Terapia ręki

Najważniejszym aspektem terapii jest przede wszystkim właściwa diagnoza podłoża zaburzeń i trudności występujących u dziecka. Podczas zajęć dzieci wykonują liczne ćwiczenia, których nadrzędnym zadaniem jest usprawnianie motoryczne w zakresie dużej motoryki i odpowiednich ruchów ręki dziecka (lewo- i praworęcznego) oraz rozwijanie precyzji ręki i oka (koordynacji wzrokowo – ruchowej).

Istotnym elementem zajęć jest także wykształcanie prawidłowych nawyków takich jak: zachowanie właściwej pozycji ciała podczas wykonywania zadań grafomotorycznych oraz opanowanie prawidłowego chwytu ołówka lub długopisu. Na zajęciach dzieci mają szansę również nauczyć się jak kontrolować siłę nacisku ręki w trakcie pisania oraz odpowiednio regulować napięcie mięśniowe, jak również doskonalić precyzję ruchów, poznają też techniki opanowywania właściwych nawyków ruchowych związanych z prawidłowym kierunkiem pisania. Sprawność ruchowa ręki wiodącej powinna być na tyle rozwinięta, aby dziecko swobodnie mogło rysować, wycinać i wykonywać różne zadania graficzne i samoobsługowe. Wówczas bez trudu opanuje umiejętność pisania.Terapia ręki ma na celu:

usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców

wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia

wzmacnianie koncentracji

poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała

dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania