Logopeda

Zajęcia logopedyczne dla grupy integracyjnej

Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku w zależności od potrzeb.

Dzieci do 3 roku życia zazwyczaj objęte są programem profilaktyki logopedycznej.
Jej celem jest wykształcenie dobrych nawyków w zakresie fizjologii i sprawności mięśni artykulacyjnych , co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wad mowy w dalszym rozwoju.

U dzieci starszych logopeda zajmuje się głównie:

korekcją wad wymowy

poprawą nieprawidłowej wymowy

wywoływaniem głoski, która powinna się już pojawić, a nadal zastępowana jest inną, łatwiejszą


W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb dziecka, usprawnia się pracę narządów artykulacyjnych , rozwija się umiejętność różnicowania słuchowego podobnie brzmiących głosek.

Zajęcia logopedyczne to czas poświęcony nie tylko usprawnianiu wymowy.
Zajęcia rozwijają także pamięć słuchową, motorykę małą, percepcję wzrokową i rozwój wiedzy ogólnej w oparciu o zainteresowania dziecka.

Ilość zajęć logopedycznych uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.