W 2009 roku założyliśmy w Ursusie, punkt dziennej opieki dla dzieci, zarejestrowany w Warszawie, przy ul. Ryżowej 88a, który w trakcie działania, przekształcaliśmy w punkt przedszkolny, zarejestrowany w Biurze Edukacji m.st. Warszawy.Tworząc kameralną i przyjazną atmosferę bardzo szybko spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony Rodziców oraz uznaniem nad sposobem działania placówki. Lokalizacja uniemożliwiała nam dalszy rozwój, ze względu na położenie w strefie lotniskowej ZII, co wpłynęło na brak możliwości przekształcenia budynku - z mieszkalnego na budynek usługowy z przeznaczeniem na przedszkole.

W 2013 roku kompleksowo wyremontowaliśmy i dostosowaliśmy do potrzeb dzieci, budynek przy ul. Nowotyskiej 11 w Warszawie, aby nasi podopieczni w komfortowych i przyjaznych warunkach rozwijali skrzydła swej wiedzy.

W naszej pracy szczególną uwagę kierujemy na indywidualne potrzeby edukacyjne, poprzez zindywidualizowaną pracę pedagogiczno-psychologiczną. Dzięki temu z łatwością odkrywamy dzieci zdolne i specjalnie dla nich tworzymy programy. Nasze działaniasprawiają, że możemy trafnie i szybko zdiagnozować nieharmonijny rozwój dzieci oraz redukować deficyty rozwojowe. Działania te w znacznym stopniu wpływają na usamodzielnienie się naszych wychowanków w życiu dorosłym.

Nowa lokalizacja umożliwiła nam uzyskanie statutu przedszkola. Po przeprowadzeniu modernizacji, przeszliśmy szereg niezbędnych odbiorów, aby w sierpniu 2014 roku zostać zarejestrowaną placówką edukacyjną w Biurze Edukacji m.st. Warszawa.

Pod numerem 372/PN/14 dokonaliśmy rejestracji Przedszkola Integracyjnego „ Domek Przedszkolaka”.

Nasze rzetelne działania polegają na wprowadzeniu specjalistycznych zajęć takich jak:

terapia pedagogiczna

terapia psychologiczna

terapia logopedyczna

terapia integracji-sensorycznej

gimnastyka korekcyjna

ruch rozwijający W. Sherborne

terapia ręki

muzykoterapia


Stają się one predykatorem do poprawy ogólnego stanu sfery psychicznej i fizycznej dziecka, pozwala to na przyszłą ogólnodostępną edukację zamiast edukacji specjalnej.

Dowodem słuszności naszych działań jest przykład chłopca, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm, który przez 3 lata pobytu w naszej placówce, został skutecznie przygotowany do podjęcia edukacji w klasie ogólnodostępnej.

Dzięki takim działaniom staliśmy się placówką o dużym autorytecie w dziedzinie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dodatkowym uznaniem naszej wiedzy merytorycznej i praktycznych były liczne projekty badawcze przeprowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, które zaowocowały propozycją stałej współpracy naukowej i badawczej z APS-em.

Po zmianie lokalizacji zainteresowanie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wielokrotnie wzrosło, bo aż o 300% i nadal ma tendencje wzrostowe.

Wyniki naszej pracy dają dużą satysfakcję, a perspektywa dalszego rozwoju jest dla nas ogromną motywacją.