Terapia psychologiczna

Zajęcia terapii psychologicznej w przedszkolu to forma wsparcia emocjonalnego i rozwoju dziecka. Podczas tych zajęć terapeuta pomaga dziecku radzić sobie z emocjami, nawiązywać zdrowe relacje i budować umiejętności społeczne poprzez różnorodne gry, zabawy i rozmowy. Terapia psychologiczna w przedszkolu może również wspierać dzieci w przezwyciężaniu trudności, takich jak separacyjna niepewność, lęki czy problemy w zachowaniu.