Terapia psychologiczna

Codziennie w Domku Przedszkolaka każde dziecko ma zapewnioną pomoc i wsparcie psychologiczne.

Czym zajmuje się psycholog w naszym przedszkolu? Naszym zadaniem jest przede wszystkim:

budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb, mocnych i słabych stron dziecka

obserwacja codziennego funkcjonowania oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności

prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi

współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka

prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami

prowadzenie warsztatów dla rodziców


Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu?

To forma szczególnej relacji, która jest budowana między dzieckiem, rodzicami, a psychologiem. Opiera się na ciągłym obserwowaniu funkcjonowania, odpowiadaniu na bieżące potrzeby dziecka i wspieraniu jego rozwoju. Podstawą wsparcia jest wzajemne zaufanie, komunikacja i zaangażowanie ze strony środowiska domowego oraz przedszkolnego.

Kiedy należy skonsultować się z psychologiem przedszkolnym?

Gabinet psychologiczny w Domku Przedszkolaka jest codziennie otwarty na wzajemne działania związane z naszymi przedszkolakami. Ich celem jest lepsze zrozumienie zachowań pociech. Na konsultację warto się zgłosić, gdy rozwój dziecka i jego zachowanie budzi wątpliwości lub niepokój.